Ana sayfa Para KOBİ Nedir? KOBİ Bankacılığı Nedir? Kimler KOBİ sayılır?

KOBİ Nedir? KOBİ Bankacılığı Nedir? Kimler KOBİ sayılır?

1123
0

KOBİ’yi istemsizde olsa reklamlarda veya başka yerlerde duymuşsunuzdur. Hatta sıkça KOBİ bankacılığı, KOBİ kredisi gibi tanımlar karşımıza çıkar. Peki nedir bu KOBİ?

KOBİ’nin açılımı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler” şeklindedir. Yani adından da anlaşılacağı üzere küçük ve orta boyutlu işletmelere KOBİ denmektedir. Bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için ve onlar için düzenlenen hizmet, yapılandırma, teşvik, hibe gibi hizmetlerden yararlanabilmesi için hem yapısal hem de mali özelliklerinin yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir.

Örnek vermek gerekirse, bir kırtasiye ya da bir bakkal da bu tanım içerisine girebilmektedir. Eleman çalıştıran orta düzey işletmeler de bu grubun içerisine girebilmektedir.

Kobiler Neye Göre Sınıflandırılır?

KOBİ’ler boyutlarına göre sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmaya göre Kobiler 3’e ayrılır. Kobiler ile alakalı yapılan bu sınıflandırma ise mikro, küçük ve orta büyüklükteki şirketler şeklinde olmaktadır. Buna göre;

– Orta Büyüklükteki KOBİLER; 50 ila 250 kişi arasında çalışan mevcudiyeti olan ve yıllık olarak satış rakamları 25 milyon TL ile 125 milyon TL arasında olan şirketler orta ölçekli işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır.

– Küçük Büyüklükteki KOBİLER; 10 ile 50 kişi arasında çalışan mevcudiyeti olan ve yıllık olarak satış hasılası 3 milyon TL ile 25 milyon TL arasında olan şirketler küçük işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır.

– Mikro Büyüklükteki KOBİLER; 1 ile 10 kişi arasında çalışan mevcudiyeti olan ve bununla birlikte yıllık 3 milyon TL’ye kadar kazanç elde edebilen işletmeler mikro işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır.

– Devlet kurumları yahut devlet kurumlarının %25 kadarına sahip durumdaki işletmeler herhangi bir biçimde KOBİ olarak sınıflandırılamaz.

Kobiler Ne Yapar?

KOBİ’ler varlıklarıyla önemli bir konuma sahiptirler. Buna göre KOBİLER ne iş yapar sorusunun cevapları şu şekilde sıralanabilir;

– Daha az oranlardaki yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlarlar.
– Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam olanağı yaratırlar.
– Yapıları itibariyle ekonomideki olumsuzluklardan daha az etkilenirler.
– Teknolojik yeniliklere daha yatkın bir yapıya sahiptirler.
– Taleplerdeki değişikliklere ve çeşitliliklere daha kolay uyum gösterirler.
– Bölgelerarası dengeli kalkınmayı sağlarlar.
– Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez nitelikteki destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak varlık gösterirler.
– Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsurunu oluştururlar.
– Kobiler, gelir dağılımında mevcut olan çarpıklıkları en aza indirir.
– Ferdi tasarrufları teşvik ederler, yönlendirir ve hareketlendirirler.

KOBİ Bankacılığı Nedir?

İmalat sanayiinde hisselerin % 25 in fazlası büyük işletmelerin elinde olmayan 1’den 250′ ye kadar işçi çalıştıran işletmeler olarak tanımlanmıştır. Sanayi sektörü açısından Kobilerin ne olduğuna bakarsak Kobiler şu şekillerde tanımlanabilir. Kısıtlı sermaye ve pazarlama olanaklarına rağmen ayakta kalmayı başarabilen, piyasalara mal ve hizmet üretip sunan ve ülkedeki sıkıntılardan yoğun olarak olumsuz şekilde etkilenen ve ekonomik krizlerden büyük işletmelere göre daha fazla olumsuzluk yaşayan bunun sonucunda ağır yara alabilen ancak her şeye rağmen yine de üreten, ülkedeki büyük işletmelerden daha fazla katma değer yaratabilen tüm ticari ve sinai hizmet işletmeler gelmektedir. Kobi bankacılığı sadece bu durumda olan Kobilere hizmet veren ve Kobilerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli fayda ve avantajların sunulduğu bankacılık hizmetlerdir.

KOBİ Kredisi Nedir?

KOBİ’ler küçük ya da orta boyutlarda ki iş yerleri, işletmelere verilen isimdir. Bu tür küçük ya da orta ölçekli işletmelerin kullanmış olduğu ticari nitelikli kredi türüne KOBİ kredisi ismi verilmektedir. Bu kredilerde önemli olan durum işletmenin ticari bir nitelik taşımasıdır. Vergi levhası sahibi olan her işletme bu kredilerden yararlanma hakkına sahiptir. KOBİ’lere yönelik verilen kredilerde de faiz oranları ve masraflarda oldukça makul olabilmektedir. Özellikle gelişen bir ekonomiye sahip olan Türkiye’de KOBİ ya da Firmalara yönelik verilecek krediler önemlidir. Bireysel kredilere yönelik verilen kredilerden belki de çok avantajlıdır.

KOBİ kredilerinde sadece ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaç kredisi değil aynı zamanda makine, malzeme ya da personel alımı için de çeşit kredilere başvurabilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulmakta olan seçeneklere göre KOBİ kredileri farklı gruplandırmalara tabi tutulmaktadır. Bu kredilerin değerlendirilmesinde ihtiyaçlar dikkate alınarak, bankalarda bu işlemleri göz önünde bulundurulmaktadır.

KOBİ Kredisi Nasıl Nereden Alınır?

KOBİ kredisi almak için öncelikle vergi levhasına sahip olmanız gerektiğiniz söylemiştik. Bu ilk koşulu sağlayan tüm iş sahipleri KOBİ kredilerine başvuruda bulunabilmektedir. Kredilerin başvurusu için KOBİ temsilcileriyle görüşüldüğü gibi aynı zamanda bankayla iletişime geçilerek işlemler gerçekleştirile de bilir.

Bankalardan çekilmekte olan krediler de işletmenin büyüklüğüne ve ihtiyaç duyulan alanlarda ki masraflara göre krediler belirlenmektedir. Bazen bu krediler devlet teşviki sayesinde kolaylıkla sağlanabilmektedir. KOBİ Kredisi için öncelikli olarak devlet bankalarını tercih edebilirsiniz. Sizin taleplerinize en çok hangi banka uygunsa öncelikle o bankanın koşullarına göz atabilirsiniz.

Kaynak: 1 | 2 | 3 | 4

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here